Arbejdsdag

Vel mødt til arbejdsdag lørdag d. 29. august

Vi mødes kl. 9.00 ved Bakkedraget 10, hvor vi fordeler arbejdsopgaverne:

• Reol opsættes i antenneskur
• På ”øerne” fjernes græs og lægges flis omkring træerne
• Opsamling af skrald på området

Medbring gerne haveredskaber, trillebør, kost, hakkejern, spade.
Grundejerforeningen sørger for kolde drikkevarer.

Arbejdsdagen slutter kl. 12.00

God opbakning er forudsætningen for at holde vores udgifter nede.

Fællesspisning kl. 13.00

Vi er så heldige, at Børge og Asta Grevsen har sagt ja til, at vi kan mødes til fællesspisning og hyggeligt samvær hos dem efter endt arbejdsdag. Vi mødes derfor kl. 13 på Dalstrøget 17, hvor vi håber at mange vil komme.
Og husk… man er velkommen, uanset om man har kunnet deltage i arbejdsdagen eller ej.
For at holde fællesudgifter nede, bedes man medbringe en ret til fællesbordet, drikkevarer til eget forbrug og service.

Tilmelding til arbejdsdag og/eller fællesspisning senest 23. august på mail til formand@hjertebjerg.com eller på tlf. 40 10 00 94

På gensyn fra
Bestyrelsen grundejerforeningen Hjertebjerg

Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen Hjertebjerg indkalder hermed til
ordinær generalforsamling
tirsdag den 10. marts 2015

Kl. 19.00 på Hjertebjerggård, Hjertebjergvej 19, 4300 Tølløse.

Bestyrelsen håber at så mange grundejere som muligt får tid til at komme et par timer denne aften, så vi i fællesskab kan få en god debat og et bedre kendskab til hinanden.

For alle personvalg gælder, at de opstillede skal være til stede på generalforsamlingen, eller at forslagsstilleren fremlægger skriftligt tilsagn fra vedkommende.

Forslag fra medlemmer eller sager, der ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest en uge efter indkaldelsen.

Se her for detaljer.

Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen Hjertebjerg afholder generalforsamling d. 10. marts 2015 kl. 19.00 i lokalerne på Hjertebjerggård.

Bestyrelsen erindrer grundejerne om, at det på sidst afholdte generalforsamling blev besluttet, at al kommunikation mellem bestyrelsen og medlemmerne pr. 1. januar 2015 vil foregå elektronisk, altså pr. mail eller (evt.) pr. SMS.

I januar er foreningens kartotek blevet opdateret og en test-mail er udsendt til alle kendte adresser. Derefter er der blevet uddelt breve til de medlemmer, hvis email-adresser har været ukendte eller fejlbehæftede.

De fleste email-adresser foreligger nu, og bestyrelsen agter ikke at foretage sig yderlige i denne sag, men blot gøre opmærksom på, at det er de enkelte medlemmers opgave at holde foreningen underrettet om ejerforhold og email-adresser. Foreligger der ikke en email-adresse i forb. med udsendelsen af indkaldelser, referater og lignende udbringes bilagene manuelt og det pågældende medlem pålignes et gebyr på 50 kr.

Generalforsamlingen tog ikke stilling til de problemer, der kunne opstå for de medlemmer, som ikke måtte have adgang til en pc, men det er bestyrelsens opfattelse (i overensstemmelse med forslag herom på den ekstraordinære generalforsamling), at man i disse tilfælde, i hvert fald i en overgangsperiode, må fare med lempe.

Den endelige indkaldelse med bilag vil blive lagt ud på vores hjemmeside (hjertebjerg.com). Referatet af generalforsamlingen vil ligeledes til sin tid blive præsenteret på hjemmesiden, i begge tilfælde på foreningens private sider, hvorfor det anbefales at få det nødvendige password bragt på plads, evt. i samarbejde med vores webmaster Henrik Woffinden (webmaster@hjertebjerg.com).

 

Tølløse. d. 13. januar 2015
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for GF Hjertebjerg

Orientering vedr. YouSee’s kanalomlægning d. 2. dec. 2014

TV2, TV3, Kanal 5 og DR ramasjang har skiftet plads og sendes på en anden frekvens. yousee

DR2 samt DRK sendes ikke længere analogt, men kun digitalt.

For at kunne se de omlagte kanaler, skal de indstilles på TV’et. Se hvordan i TV’ets brugsanvisning eller på YouSee’s hjemmeside.

http://yousee.dk/hjaelp_og_support/tv-pakker/opsaetning/saadan_indlaeser_du_kanaler.aspx

» Læs mere

1 2 3